Trường mầm non Phúc Lương được thành lập từ năm 1999  với diện tích 3940m2. Năm học 2017 - 2018, trường có 9 nhóm lớp với trên 200 học sinh.