Nguyễn Thị Vân - Bí thư đoàn TN

Trần Kim Thư - Phó bí thư

Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên